Unity Juice B02109

UNITY JUICE
– Model/ Mã: B02109
– Capacity/ Dung tích: 255 ml
– Đường kính miệng – TD: 72 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 72 mm
– Đường kính chân ly – BD: 61 mm
– Chiều cao – H: 87 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,