Top Drink Long Drink B00313

TOP DRINK LONG DRINK
– Model/ Mã: B00313
– Capacity/ Dung tích: 375 ml
– Đường kính miệng – TD: 64 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 66 mm
– Đường kính chân ly – BD: 48 mm
– Chiều cao – H: 145 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean