Ly Thủy Tinh Tempo Carafe B13610

TEMPO CARAFE
– Model/ Mã: B13610
– Capacity/ Dung tích: 290 ml
– Đường kính chân – BD: 65.5 bm
– Đường kính miệng – TD: 63 mm
– Chiều cao – H: 210 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B13621
– Capacity/ Dung tích: 610 ml
– Đường kính chân – MD: 80 mm
– Đường kính miệng – BD: 75 mm
– Chiều cao – H: 216 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B13634
– Capacity/ Dung tích: 970 ml
– Đường kính chân – MD: 93 mm
– Đường kính miệng – BD: 88 mm
– Chiều cao – H: 250 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean