Ly Thủy Tinh Super Trong Premier Long Drink S14413

SUPER TRONG PREMIER LONG DRINK
– Model/ Mã: S14413
– Capacity/ Dung tích: 380 ml
– Đường kính miệng – TD: 68 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 68 mm
– Chiều cao – H: 145 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean