Stack Bowl 6″ P00625

STACK BOWL 6″
– Model/ Mã: P00625
– Đường kính miệng – TD: 140 mm
– Đường kính chân – BD: 71.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 140 mm
– Chiều cao – H: 64 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,