Rack Nối Không Ngăn SN#526107

RACK NỐI KHÔNG NGĂN
– Model / Mã hàng: SN#526107
– Size / Kích thước: 500x500x45 mm
– Weight / Trọng lượng: 0.38 kg
– Material / Chất liệu: Plastic /Nhựa PP
– Supplier : SaoNamCo