Plaza Long Drink

PLAZA LONG DRINK
– Model/ Mã: B11014
– Capacity/ Dung tích: 405 ml
– Đường kính miệng – TD: 75.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 75.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 69.5 mm
– Chiều cao – H: 105 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,