Ly Thủy Tinh Playboy Beer Mug P00140

PLAYBOY BEER MUG
– Model/ Mã: P00140
– Capacity/ Dung tích: 357 ml
– Đường kính miệng – TD: 72 mm
– Đường kính chân ly – BD: 60 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 112.5 mm
– Chiều cao – H: 140.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,