Ly Thủy Tinh Nouveau Tea Mug P02040

NOUVEAU TEA MUG
– Model/ Mã: P02040
– Capacity/ Dung tích: 200 ml
– Đường kính miệng – TD: 70 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 108 mm
– Đường kính chân ly – BD: 52 mm
– Chiều cao – H: 103 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,