Nồi Hâm Thức Ăn Sacona Hình Chữ Nhật Nắp Kiếng Chân Vàng SN#520887

ROLL TOP CHAFING DISH WITH GOLD LEG & VISIBLE COVER / NỒI HÂM THỨC ĂN SACONA HÌNH CHỮ NHẬT NẮP KIẾNG CHÂN VÀNG
– Model/ Mã : SN#520887
– Size/ Kích thước: 630*430*430mm
– Capacity/ Dung tích : 9 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo