Nồi Hâm Thức Ăn Hcn Nắp Kiếng

– Model / Mã : SN#520016
– Body size/ Kích thước nồi: 585*490*170 mm
– Frame size / Kích thước khung :620*375*245 mm
– Capacity/ Thể tích :9L
– Marterial / Chất liệu : Stainless steel / Thép không gỉ
– Thickness of frame / Độ dày khung: 2.5mm
– Thickness of food / Độ dày khay chứa thức ăn : 0.7 mm
– Thickness of cover+glass /Độ dày nắp : 1.2mm+4mm
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona