Nồi Hâm Cháo Soup Sacona Tròn Chân Vàng SN#520868

STAINLESS STEEL SOUP WARMER WITH GOLD LEG / NỒI HÂM CHÁO SOUP SACONA TRÒN CHÂN VÀNG
– Model/ Mã : SN#520868
– Size/ Kích thước: 485*475*450mm
– Capacity/ Dung tích : 6 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo