New York Juice B07807

NEW YORK JUICE
– Model/ Mã: B07807
– Capacity/ Dung tích: 205 ml
– Đường kính miệng – TD: 69 mm
– Đường kính chân ly – BD: 67 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 69 mm
– Chiều cao – H: 83 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,