Memphis City Light Rock J12407

MEMPHIS CITY LIGHT ROCK
– Model/ Mã: J12407
– Capacity/ Dung tích: 200 ml
– Đường kính miệng – TD: 69 mm
– Đường kính chân ly – BD: 67 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 83mm
– Chiều cao – H: 83 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean