Khay HCN Trưng Bày Thức Ăn Nóng SN#520454

KHAY CHỮ NHẬT TRƯNG BÀY THỨC ĂN NÓNG
– Model / Mã hàng: SN#520454
– Size / Kich thước: 566 x 366 x 300 mm
– Material / Chất liệu:Inox + Plastic/ Inox + Nhựa Trong
– Supplier: SaoNamCo