Khay G/N 1/2 Có Lỗ SN#520260

KHAY G/N 1/2 CÓ LỖ
– Model / Mã hàng : SN#520260
– Size/ Kích thước: 325×265×20×0.7mm – 1.2L
                               325×265×40×0.7mm – 2L
                               325×265×65×0.7mm – 3.5L
                               325×265×100×0.7mm – 6L
                               325×265×150×0.7mm – 8.5L
                               325×265×200×0.7mm – 11.5L
– Material / Chất liệu: Inox 304
– Supplier: SaoNamCo