Khay G/N 1/1 Có Lỗ SN#520259

KHAY G/N 1/1 CÓ LỖ
– Model / Mã hàng : SN#520259
– Size/ Kích thước: 530×325×20×0.7mm – 2.2L
                              530×325×40×0.7mm – 4L
                              530×325×65×0.7mm – 8L
                              530×325×100×0.7mm – 14L
                              530×325×150×0.7mm – 19L
                              530×325×200×0.7mm – 26L
– Material / Chất liệu: Inox 304
– Supplier: SaoNamCo