Khay G/N 1/1 ( Có Đục Lỗ ) SN#520233

KHAY G/N 1/1 ( có đục lỗ )
– Model / Mã hàng : SN#520233
– Size/ Kích thước: 530×327×65×0.7mm – 9 L
                              530×327×100×0.7mm – 14L
                              530×327×150×0.7mm – 19L
– Material / Chất liệu: Inox 201
– Supplier: SaoNamCo