Khay G/N 1/1 SN#520227

KHAY G/N 1/1
– Model / Mã hàng : SN#520227
– Size/ Kích thước: 530×327×25×0.7mm – 2.2 L
                              530×327×40×0.7mm – 4L
                              530×327×65×0.7mm – 9L
                              530×327×100×0.7mm – 14L
                              530×327×150×0.7mm – 19L
                              530×327×200×0.7mm – 26L
– Material / Chất liệu: Inox 201
– Supplier: SaoNamCo

Danh mục: Từ khóa: ,