Kệ Trưng Bày Thức Ăn 7 Tầng SN#520963

7-LAYER FRUIT TRAY/ KỆ TRƯNG BÀY THỨC ĂN 7 TẦNG
– Model / Mã hàng : SN#520963
– Size / Kích thước: 500 x 410 mm
– Material / Chất liệu: Glass / Thủy tinh
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo