Haiku Hi Ball B16911

HAIKU HI BALL
– Model/ Mã: B16911
– Capacity/ Dung tích: 305 ml
– Đường kính miệng – TD: 73 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 73 mm
– Đường kính chân ly – BD: 44 mm
– Chiều cao – H: 113 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,