Haiku Beer B17211

HAIKU BEER
– Model/ Mã: B17211
– Capacity/ Dung tích: 310 ml
– Đường kính miệng – TD: 73 mm
– Đường kính chân ly – BD: 49.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 73 mm
– Chiều cao – H: 131.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,