Fin Line Long Drink B01213

FIN LINE LONG DRINK
– Model/ Mã: B01213
– Capacity/ Dung tích: 355 ml
– Đường kính miệng – TD: 63.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 63.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 60 mm
– Chiều cao – H: 150 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean