Diamond Saucer 6″ P00171

DIAMOND SAUCER 6″
– Model/ Mã: P00171
– Đường kính miệng – TD: 150 mm
– Đường kính chân – BD:62 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 150 mm
Chiều cao – H: 20 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: