Dao Tráng Miệng SN#520369/14

DAO TRÁNG MIỆNG
– Model/ Mã: SN#520369/14
– Size/Kích thước: 205 x 20 mm
– Thickness/ Độ dày: 11 mm
– Material/ Chất liệu: 420 Stainless Steel/ Inox 420