Dao Ăn Cá SN#520370/21

DAO ĂN CÁ
– Model/ Model/ Mã: SN#520370/21
– Material/ Chất liệu : 304 Stainless Steel/ Inox 304
– Size/Kích thước: 195mm x 20mm