Connexion Cocktail 1527C07

CONNEXION COCKTAIL
– Model/ Mã: 1527C07
– Capacity/ Dung tích: 215 ml
– Đường kính miệng – TD: 100 mm
– Đường kính chân ly – FD: 75 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 100 mm
– Chiều cao – H: 166 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean