Classic Liqueur 1501L02

CLASSIC LIQUEUR
– Model/ Mã: 1501L02
– Capacity/ Dung tích: 60 ml
– Đường kính miệng – TD: 36 mm
– Đường kính chân ly – FD: 50 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 43 mm
– Chiều cao – H: 115 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,