Classic Brandy 1501X09

CLASSIC BRANDY
– Model/ Mã: 1501X09
– Capacity/ Dung tích: 255 ml
– Đường kính miệng – TD: 54.5 mm
– Đường kính chân ly – FD: 83 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 60 mm
– Chiều cao – H: 112 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,