Caffé Saucer 5 3/4″ P02471

CAFFÉ SAUCER 5 3/4″
– Model/ Mã: P02471
– Đường kính miệng – TD: 145 mm
– Đường kính chân – BD: 92 mm
– Chiều cao – H: 21.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean