Assurance Saucer 6″ P00471

ASSURANCE SAUCER 6″
– Model/ Mã: P00471
– Đường kính miệng – TD: 150 mm
– Đường kính chân – BD: 98 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 150 mm
– Chiều cao – H: 16.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean