Alaska Banana Split Dish P00116

ALASKA BANANA SPLIT DISH
– Model/ Mã: P00116
– Đường kính miệng – TD: 242 mm
– Đường kính chân – BD: 99 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 242 mm
– Chiều cao – H: 40.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean