Chân Đế Trang Trí Buffet Chữ Z SN#520326/1

Z BUFFET STAND / CHÂN ĐẾ TRANG TRÍ BUFFET CHỮ Z
– Model / Mã hàng :SN#520326/1
– Size / Kích thước: 140 x 140 x 100 mm
– Model / Mã hàng :SN#520326/2
– Size / Kích thước: 150 x 150 x 160 mm
– Model / Mã hàng :SN#520326/3
– Size / Kích thước: 165 x 165 x 260 mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel / Inox trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo