Kệ Trung Bày Buffet Hình Lồng Chim SN#530033

BIRDCAGE BUFFET DISPLAY / KỆ TRUNG BÀY BUFFET HÌNH LỒNG CHIM
– Model/ Mã hàng : SN#530033
– Size/ Kích thước: (Ø) 220 x 420 mm
– Model/ Mã hàng : SN#530034
– Size/ Kích thước: (Ø) 250 x 500 mm
– Model/ Mã hàng : SN#530035
– Size/ Kích thước: (Ø) 300 x 710 mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel / Inox trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo