Nồi Hâm Cháo Soup Sacona Tròn Nắp Kiếng Chân Vàng SN#520872

STAINLESS STEEL SOUP WARMER WITH GOLD LEG & VISIBLE COVER / NỒI HÂM CHÁO SOUP SACONA TRÒN NẮP KIẾNG CHÂN VÀNG
– Model/ Mã : SN#520872
– Size/ Kích thước: 485*475*450mm
– Capacity/ Dung tích : 6 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo